„Pieniądzom trzeba rozkazywać, a nie im służyć” – Seneka Młodszy

Fortuna

Ta część  strony poświęcona jest ideologii zarówno mojej własnej jak ideologii firmy, którą chcę budować . Tytuły trzech kolumn stanowią  trzy słowa z łacińskiego przysłowia Fortuna favet fortibus – los sprzyja dzielnym, które  to przysłowie towarzyszy mi w życiu odkąd pierwszy raz usłyszałem je na  lekcji Łaciny. Fortuna -  to łacińskie słowo oznaczające szczęście. W swojej filozofii życiowej wychodzę z założenia, że nic nie powinno się pozostawiać przypadkowi. Bóg w swoim dziele stworzenia obdarował człowieka wolną wolą dlatego nasze działania, uczynki i wybory określają miejsce, w którym akurat się znajdujemy. Czy ten dar wyklucza istnienie przeznaczenia, predestynacji – swoistego skazania na sukces lub porażę? Moim zdaniem przeszłość determinuje teraźniejszość i rzutuje na przyszłość. A szczęście? Szczęście jest jedynie pokłosiem dobrych wyborów i wiary zarówno w siebie jak i w istotę wyższą, która nas prowadzi. Szczęście sprzyja dzielniejszym, ale  nie  dlatego że są szczęściarzami tylko dlatego,  że dzielnie, z podniesionym czołem stawiają czoła  przeciwnością, które nie stanowią dla nich problemów tylko wyzwania.

Więcej

Favet

Favet. łacińskie słowo oznaczające sprzyja. Aby coś zaistniało spełnić trzeba szereg warunków. Cześć z tych warunków to warunki  subiektywne te od nas zależne. Nasze zaangażowanie w projekt, chęć do pracy, predyspozycje osobiste oraz dobór współpracowników. Inną grupę stanowią warunki obiektywne. pozostające w niskiej zależności od nas samych. Wielokrotnie mówi się o sprzyjających okolicznościach, które sprawiły, że dany projekt odniósł sukces, a wytworzony przez niego produkty po prostu się sprzedały. Ze względu na specyfikę mojej firmy, która w dużej części swej działalności zajmuje się projektami ważne  jest aby w swoje działalności wykorzystywać sprzyjające okoliczności oraz odpowiednio zarządzać ryzykiem. Każdy projekt to organizacja tymczasowa, unikatowa  w swej formie, w której czynnik ludzki wywiera istotny wpływ na sukces czy porażkę danego przedsięwzięcia. Dlatego dobór pracowników wydaje się kluczowym w realizacji projektów. Moja firma współpracuje z najlepszymi trenerami, koordynatorami  projektów,  rekrutantami. Wszystko to sprawia, że realizowane przez nas projekty osiągają sukces.

Więcej

Fortibus

Fortibus -  łacińskie słowo oznaczające dzielny. Człowiek dzielny to, który z podniesionym czołem  idzie przez życie. Każdy z nas niesie swój krzyż. Ważne jest jednak aby nieść go dumnie i aby za często pod nim nie upadać. Dzielność to cecha, która sprawia, że przeciwności losu stają się wyzwaniami, które można pokonać, a nie problemami nad  którymi można tylko zapłakać. W swojej życiu – osobistym i zawodowym – pragnę być dzielny. Chciałbym aby każdy problem stał się zadaniem do wykonania, każde zadanie projektem nastawionym na sukces. Moja firma przynieść ma mi zadowolenie z tego, że robię coś ważnego zarówno dla siebie jak  i dla otoczenia. Nie ma nic gorszego niż tracić czas na rzeczy mało istotne – mało ważne w swej istocie, żyć tylko prozą bez odrobiny poezji. Pragnę realizować zadania ciekawe, zarówno  dla swojego zadowolenia ja i dla zadowolenia moich klientów. Interesują mnie wyzwania, które pozwolą mi ukazać całą istotę mojego talentu, potencjał mojej firmy oraz kunszt  moich współpracowników.  Pragnę być dzielny i robić to co lubię. Bo tylko człowiek dzielny wykonujący ciekawe zadanie potrafi być naprawdę szczęśliwym.

Więcej

O FIRMIE

Witam nazywam się Marcin Turlej

Ukończyłem historię na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz podyplomowo pedagogikę opiekuńczo wychowawczą. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu studiowałem zarządzanie projektami. Posiadam certyfikat PRINCE2 Foundation. Studiowałem również organizację produkcji filmowej i telewizyjnej. Dodatkowo dysponuje uprawnieniami pilota wycieczek zagranicznych, które  to uprawnienia w wolnym czasie wykorzystuje. Sam jestem trenerem oraz zarządzam projektami. Moja firma zajmuje się kompleksową realizacją projektów unijnych i przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych. Przygotowujemy wnioski do wszystkich, unijnych i rządowych, programów operacyjny zarówno dla firm  jak i organizacji pozarządowych. Przy projektach dla Stowarzyszeń i Fundacji współpracujemy ze Stowarzyszeniem Księstwa Żagańskiego – Spartakus .Wspieramy także realizacje projektów, które niezależnie od nas otrzymały dofinansowanie lub projektów finansowanych ze środków własnych projektodawcy. Zajmujemy się koordynacją projektów, ich rozliczaniem, zatrudniamy trenerów do projektów szkoleniowych, rekrutujemy beneficjentów ostatecznych oraz zabezpieczamy sale i catering na szkolenia. Oprócz projektów szkoleniowych wspieramy realizację projektów inwestycyjnych, w ramach których powstają dobra trwałe. Dodatkowo zajmujemy się produkcją filmową. Produkcja filmu to również projekt, który ma swój początek i koniec i którego celem jest dostarczyć określony produkt – w tym przypadku dzieło filmowe. Zająłem się filmem ze względu na osobiste pasję orbitujące wokół kinematografii. Moja firma wyprodukowała dwa autorskie pełnometrażowe filmy fabularne oraz jeden serial. W 2015 roku zrealizowaliśmy fabularyzowany film dokumentalny.

Dlaczego moja firma

Powód nr 1

Moja firma zajmuje się kompleksową realizacją projektów miękkich. Dlatego nie tylko przygotujemy Ci wniosek aplikacyjny do wybranego programu, ale również pomożemy Ci sprawnie i bez zbędnych komplikacji zrealizować Twój projekt. Jeżeli masz problem z projektem, który realizujesz. Trudności sprawia Ci rekrutacja beneficjentów ostatecznych lub brak Ci odpowiedniej kadry trenerskiej. Wtedy zgłoś się do nas, a zbierzemy Ci grupę szkoleniową lub zapewnimy kompetentnego trenera, który sprawnie przeprowadzi zajęcia. Dodatkowo zajmiemy się dokumentacją projektową.

Powód nr 2

Przygotowujemy również wnioski aplikacyjne do projektów inwestycyjnych. Nie  tylko wspomożemy Cię na etapie ubiegania się o dotację, ale również w trakcie realizacji i rozliczania projektu. Współpracujemy z wieloma firmami architektonicznymi i budowlanymi, które zaprojektują i wybudują Twój budynek. W przypadku gdy w ramach projektu planujesz zakupić maszyny, znajdziemy Ci najkorzystniejszą ofertę i oraz zamontujemy wybrane przez Ciebie maszyny i urządzenia. Nie zostawiamy klienta samego z otrzymaną dotacją. Naszym celem jest  kompleksowo zrealizować projekt, kończąc go na etapie ostatecznego rozliczenia dotacji.  

Powód nr 3

Moja firma zajmuje się realizacją projektów filmowych. Swoje filmy finansujemy z różnego rodzaju dotacji. W wielu projektach występujemy  jako producent, koproducent oraz producent wykonawczy. Staramy się realizować głównie dłuższe formy filmowe, jednak zdarzyło nam się również wyprodukować kilka, krótszych filmów promocyjnych; „Gryżyce na zakręcie czasu”, „Świetlica w Starej Koperni”. Ten ostatni film otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie filmowym, filmów promujących projekty zrealizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego jeśli szukasz producenta wykonawczego do Swojego projektu filmowego – to zgłoś się do nas, a na pewno zrealizujemy Ci dobry film.

Moje niektóre umiejętności

80%
coaching
80%
Zarządzanie
90%
Turystyka
80%
Film

Najnowsze wiadomości

Dotacja z NBP

in standard

Napisany przez naszą Firmę projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego. W ramach projektu Stowarzyszenie Księstwa Żagańskiego – Spartakus organizować

Więcej

Sukces projektu z PROW

in standard

Napisany przez nas projekt z PROW znalazł się na czele listy rankingowej. Dokładnie na drugi miejscu – z najwyższa liczbą

Więcej

Kolejny sukces – projekt dla seniorów otrzymał dotację

in standard

Napisany przez naszą firmę projekt znalazł się na 20 miejscu listy rankingowej Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2017.

Więcej

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Marcin Turlej

Przedsiębiorca: Marcin Turlej
NIP: 9241592567 , REGON: 081189448

telefon: 785 192 538

Mail: info@marcinturlej.pl

 

Copyright Marcin Turlej - Wszelkie prawa zastrzeżone.